Vi ankom Trondheim i strålende sol og temperaturrekord. Overrasket kunne vi spise lunsj utendørs, og fikk også en tur rundt den vakre Nidarosdomen. Vi ble hentet på hotellet av en av våre entusiastiske kontaktkvinner i Trondheim, Janecke Larssen. Hun hadde bilen full av blomster, oppskåret frukt og vann. Alt sponset av Bunnpris som hun hadde ordnet. Vi ble brakt til Øya helsehus sentralt beliggende i Trondheim. Så ble dørene åpnet for årets første seminar om kvinnehelse i Trondheim. 31 kvinner var til stede, og vi fikk seks nye medlemmer.

Eva Sørung innledet dette 4. seminaret i Trondheim med en orientering om For kvinner helse 1,6 Norge og ønsker for lokalavdelingen i Trondheim. Vi trøndere er litt trege, men nå løsner det, var den optimistiske kommentaren fra innlederens side.

Alzheimer sykdom var tema for det første foredraget ved overlege dr.med. Sigrid Botne Sando ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Sykdommen har fått sitt navn etter den tyske legen Alzheimer som rundt 19. århundre oppdaget hvordan nerveceller i hjernen dør i for raskt tempo. Det starter i det stille og akselererer. En snikende sykdom som ikke kan helbredes, men kun bremses noe i sin utvikling ved hjelp av medisiner. Alzheimer medfører svikt i våre kognitive funksjoner, det vil si at grunnlaget for vår evne til å tenke svekkes. Den berøver vår hukommelse, vårt språk, vår oppmerksomhet og våre regneferdigheter. Evnen til å utføre motoriske bevegelser svekkes, og det samme gjelder vår evne til å resonnere, tenke logisk, organisere og til å planlegge. Dette er en sykdom som stort sett rammer eldre, og 95 % er over 65 år. Risikofaktorer er arv og alder. Andre faktorer som kan bidra negativt, er lav utdanning, fysisk inaktivitet, fedme, høyt blodtrykk, depresjon, røyking og diabetes.

Kan Alzheimer forebygges? Alt som er bra for hjertet, er også bra for hjernen. Aldersforskningsprogrammet TrønderBrain med observasjoner av 850 personer danner grunnlag for forskning på Alzheimers sykdom på St. Olavs Hospital. Men det er et stort behov for videre forskning på dette feltet for å kunne finne flere svar. Siden kvinner blir stadig eldre, er dette et økende problem innenfor kvinnehelse, og det gir verden store utgifter.

Østrogenbehandlingen som forsvant ved gynekolog og professor emeritus Mette Haase Moen, NTNU Trondheim. Haase Moen orienterte om holdningsendringer til bruk av østrogen. Fra å være en vidundermedisin for kvinner i overgangsalderen som kunne kurere hetetokter, beskytte mot hjerte- og karsykdommer, samt forebygge osteoporose har bildet endret seg. Internasjonal forskning viste at østrogen-behandling kunne gi bivirkninger som brystkreft og at det ikke hadde den beskyttende virkningen mot hjerte- og karsykdommer. Gynekologer ble dermed mer forsiktige med å rekvirere østrogen. Haase Moen gikk grundig gjennom det siste på forskning av gestagen og østrogen sammen. – gestagen alene og østrogen alene. Østrogen uten gestagen ga færre tilfeller av brystkreft og hjerteinfarkt.

Hva bør vi kvinner gjøre? Skal man bruke østrogen, så begynn tidlig nok – det vil si når menopausen starter. Det kan være en viktig hjelp for kvinner med spesielt tidlig overgangsalder og de som har fjernet eggstokkene. Kvinner over 70 år bør ikke begynne med østrogen.

Kvinners forhold på Grønland var det tredje tema på seminaret og presentert ved overlege Henriette Kahn, St. Olavs Hospital. Julie Brodtkorb hadde meldt avbud, og Henriette Kahn stilte opp på kort varsel og holdt et engasjerende bildeforedrag om kvinners forhold på Grønland. Ingen bakterier kan overleve i så kalde områder. Ingen hjerte- og karsykdommer forekommer der maten er så rik på Omega 3. Vi fikk se hvordan grupper skar opp levende sel de hadde fanget, og som de parterte som det mest naturlige i denne verden. Delene ble båret hjem til kjøkkenbenken uten innpakning. Her sitter i det hele tatt kniven løst, og temperamentet kan fort bli opphetet hos menn. Det er strengt med import av varer på Grønland, men på barer fins det brennevin. Vindrikking er mer uvanlig. Som doktor på Grønland ble Kahn brukt til alt som kunne dukke opp av helseutfordringer – fødsler, keisersnitt og andre inngrep. Sykehus var tilgjengelig ved hjelp av fly, men det kunne ta dager før hjelpen kom. Kun døden nær- tilfeller fikk redningshelikopter. Kahn ble også brukt som dyrlege, så erfaringene ble svært varierte. Statistikken viser at 18 % av unge menn på Grønland begår selvmord. Det er en kultur svært forskjellig fra Danmark og også hva vi er vant til på Svalbard.

Du verden hva vi kan få av inspirasjon og kunnskap på noen få timer!

Rause Mette Haase Moen inviterte foredragsholderne og oss fra styret til fiskesuppe og hvitvin hjemme hos seg etter seminaret. Dette viser nok en gang at kvinnene i Trondheim er interesserte, og at de har et sterkt ønske om at vi skal fortsette med For kvinners helse 1.6 Norge i Trondheim.

Referenter: Gerd Kjos og Tonje Haalien