Vi møtes i auditoriet, Arendal sykehus.

Tom Wiklund, Docrates

Tom Wiklund, Docrates

Prostatacancer – en kvinnofråga?

Behøver vi som kvinner virkelig ta en ansvarsrolle når det gjelder mannens prostatakreft?

Tom Wiklund, ledende overlege ved Docrates Cancersjukhus, Helsinki, som er det eneste private kreftsykehus i Norden, vil snakke om emnet.

 

Pause med frukt og vann

 

Harald Reiso

Harald Reiso

Flåttsenteret og flåttbårne sykdommer

Harald Reiso, Dr.Med. spesialist i allmennmedisin ved NKFS – Nasjonal Kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer/Flåttsenteret, Sørlandet Sykehus Arendal, snakker om temaet.

 

På dette møte oppfordrer vi også menn til å delta, ta med venner og bekjente, spre invitasjonen.

Vi åpner dørene for registrering og prat kl. 18.00. Vi holder på til ca. Kl. 21.00.

Inngangspenger er kr 100 for medlemmer og 150 for ikke- medlemmer. Det er mulig å tegne medlemskap på møtet.  Pengene går i sin helhet til forskning på kvinnehelse.

Påmelding til: annemariestub@icloud.com

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen Arbeidsgruppen
Avd. Arendal