Lege dr.med.Allmenmedisin og fastlege Rebekka Sperling Blakset, her flankert med ambassadør Wenche Myhre, forsker og medlem av fagrådet Emily Burger og Gerd Helene Kjos.