Visste du at

– medisinsk forskning i overveiende grad har vært utført på menn?

– menn har vært normen også innen medisinsk utdanning?

– kvinner har andre symptomer enn menn på hjerte-kar sykdom?

– det bevilges mindre penger til forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn?

 

Vi vil bidra til å ende dette bildet ved å
SPRE OBJEKTIV INFORMASJON OM KVINNERS HELSE, BIDRA TIL ØKT FORSKNING PÅ HELSEOMRÅDER SOM ANGÅR SPESIELT KVINNER, SAMT FORBEDRE KVINNERS LIVSKVALITET BASERT PÅ ØKT KUNNSKAP OG STYRKET HELSE