Mandag 25. september hadde vi seminar om demens, og over 100 deltakere fikk aller siste forskning og oppløftende nyheter om denne alvorlige sykdommen.

     

Forsker og geriater Anne Rita Øksengård, pårørende Kirsti Skjerven, programleder Ingrid Gjessing Linhave og produsent Ragnhild Seiersted.

 

Formidlingsprisen til Ingrid Gjessing Linhave

Først hadde vi den store gleden å gi Formidlingsprisen 2023 til Ingrid Gjessing Linhave for hennes utmerkede måte å lede suksessprogrammet Demenskoret på, og ikke minst formidling av forskning på demens.

Ingrid holdt et forrykende, rørende og engasjerende innlegg om egne erfaringer og om Demenskoret. Gratulerer Ingrid!

 

 

 

 

Demens – en folkesykdom

Kun forskning kan løse demensgåten

Anne Rita Øksengård, geriater og forskningssjef hos Nasjonalforeningen for Folkehelsen holdt et fengende og lærerikt foredrag om– «Hvor står demensforskningen?»

Forsker Anne Rita Øksengård tror at tiåret vi nå går inn i vil kunne gi oss løsningen på demensgåten, og dermed gi oss behandling som kan stoppe denne sykdommen. Vi kommer til å leve lengre, og derfor må vi løse demensgåten.

Det er viktig å vite at demens ikke er en naturlig del av aldring, men de færreste som rammes er unge. Det finnes flere hundre årsaker til demens, men de aller fleste (60%) har demens forårsaket av Alzheimer sykdom.

I Norge er det over 100 000 med demens, og antallet vil doble seg innen 2030. Det er 10 000 nye tilfeller i året og 3-400 000 mennesker er pårørende til en demenssyk.

Vi vet ikke hvorfor demens oppstår. Det foregår mye forskning på området og stadig utvikling av nye medikamenter. Det er bare forskning som kan stoppe demens!

Forebygging

Alder er største risikofaktor, men livsstilintervensjon midt i livet kan redusere risiko opptil 40% på gruppenivå. Andre risikofaktorer er faktisk lav utdannelse, hypertensjon, overvekt, redusert hørsel, depresjon, diabetes, lite fysisk aktivitet, røyking, alkohol og sosial isolasjon.

De fleste demenstilfeller oppstår sporadisk og de fleste er ikke arvelig!!!

Det er flere måter å diagnostisere demens på, med scanning av hjernen, benmargsprøver, blodprøver og hukommelsestester. Jo tidligere det oppdages, jo bedre virkning av medisinering.

Det skjer mye på behandlingsfronten og det utvikles et stort antall nye medikamenter som fjerner plakk, men ingen angriper selve årsaken. Man vet ikke hvorfor dette plakket dannes. Blant de nyeste legemidlene er tre behandlinger som foretas intravenøst på sykehus som fjerner plakk på hjernebarken i tidlig fase av sykdommen.

På helsenorge.no ligger flere studier, som blant annet trenger deltakere.

Hvis man trenger informasjon kan man ta kontakt med Demenslinjen på tlf 23120040.

 

Produksjon av «Demenskoret»

Produsent av programmet Demenskoret, Ragnhild Seiersted, fortalte om hvordan de laget programmet, som er inspirert av det engelske konseptet Our Dementia Choir.

Det er mye skam og tabu rundt demens, og mange lever i isolasjon og inaktivitet. Dette ville de endre med programmet Demenskoret. Hele teamet ble kurset og tok spesielle hensyn til deltakerne og pårørende for å skape ro og harmoni. Hele prosessen skapte nære og varme relasjoner både for de som var rammet av demens, men også mellom pårørende og selve produksjonsteamet. Oslo Demensforening bidro til å finne dirigent Kim, og nå sørger Kim og pianist Jelena for at Demenskoret fortsatt øver en gang i uken. Det kommer nye episoder i 2024. Vi gleder oss.

 

Fra en pårørendes vinkel

Pårørende til en av deltakerne i Demenskoret, Kirsti Skjerven, fortalte oss sin sterke historie. Som pårørende viser man omsorg 24/7. Det er tøft både mentalt og fysisk å se sin livslange partner endre personlighet og atferd, og man må lære seg hvordan man skal håndtere det helt alene.

Å være med i Demenskoret skapte et felleskap som mange pårørende savner, og de tok samtidig fatt på oppgaven å påvirke bypolitikerne i Oslo, noe som resulterte i en bedring av avlastning og systemet for både de som er rammet av demens og deres pårørende.

Jobben er ikke ferdig og hun oppfordret flere til å engasjere seg.