Styret

Styret for 1,6 millionerklubben, Norge

Ajourført etter generalforsamlingen 2019

Fra venstre: Gerd Helene Kjos, Gro Elisabet Sille, Alexandra Throne-Holst, Kristina Brenne Fagerli, Mona Hartmann, Ingalill Sandal og Grete Corwin.

 

portrett.2

Gerd Helene Kjos, styreleder

Skøyenstubben 8, 0375 Oslo
Mobil: 926 34 433
gerdkjos@hotmail.com