Medisinsk Fagråd

Vi er stolte over vårt Medisinske Fagråd, som består av kvinnelige forskere, professorer, overleger og fagpersoner som representerer betydelig bredde innen kvinnehelse, og er med i avgjørelsen om hvem som får årets forskningspriser.

Anne-Lise Børresen-Dale
Professor emerita, PhD, kreftforsker

Mette Haase Moen
Professor emerita, dr.med.
Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Anette Hylen Ranhoff
Professor, dr.med. seniorforsker
Spesialist i indremedisin og geriatri.

Sigrun Halvorsen
Professor i Hjertesykdommer

Maja-Lisa Løchen
Professor, dr.med. overlege
Spesialist i indremedisin og hjertemedisin.

Mari-Liis Kaljusto
Overlege, PhD, hjertekirurg

Nina Willumsen
Gynekolog, dr.med.
Spesialist i gynekologi og obstetikk.

Gunhild Stordalen PhD
Lege, styreleder i EAT og leder av GreeNudge

Asbjørg Stray-Pedersen
Overlege dr.med, forsker
Spesialist medisinsk genetikk.

Hanne Dagfinrud
Professor, fysioterapeut
Spesialist i revmatiske sykdommer

Emily Burger
Forsker, MPhil, PhD

Mette Elise Estensen
Overlege, PhD,
Spesialist hjertesykdom i svangerskapet.

Gunhild Lien
Overlege, PhD, revmatologi.

Marie Svedberg
Jordmor og daglig leder for Jordmorsenteret.

Rebekka Sperling Blakset
Lege, dr.med
Allmennmedisin og fastlege