Formål og visjon

Visjon

Vi skal bidra til bedre vilkår for kvinnehelse gjennom kunnskapsdeling og støtte til forskning.

 

Historikk

I Norge er 1,6 millioner kvinner over 30 år, derav navnet!  1,6 millionerklubben Norge er en søsterorganisasjon til den Svenske organisasjonen, 1,6 millonerklubben. som i dag er den største kvinneorganisasjonen i Sverige, med 34000 medlemmer. Den ble startet i 1998 av Alexandra Charles. I Norge har vi holdt på siden 2010 og nærmer oss 900 medlemmer. Nå dannes en paraplyorganisasjon med sete i Brussel, med søsterorganisasjoner fra Danmark, Finland, Tyskland , St. Petersburg, Cape Town, Island og Belgia.

 

Hva gjør vi

Vi fokuserer på kvinnehelse. Det er nødvendig, ettersom mye av helseforskning foregår på menns premisser. Eksempelvis har kvinner og menn forskjellig symptomer på hjerte-infarkt, noe som man ikke visste før inntil nylig og som er lite kjent blant kvinner.

Benskjørhet er også en lidelse særlig nordiske kvinner er utsatt for, og som det bør forskes mer på. Det finnes apparater som måler tettheten i bensubstansen, men disse apparatene er ikke tilgjengelig for alle. Man kan forebygge ved å vite på et tidligere tidspunkt hvordan tilstanden er. Andre fokusområder er brystkreft, migrene, stress og psykisk helse og eksempler på temaer for våre åpne seminarer.

Helse dreier seg ikke bare om sykdom, men også livskvalitet i form av kunst og kultur, mosjon, reiser og god mat. Det å ha det bra, er forebyggende!

 

Medisinsk Fagråd

Vårt Medisinske fagråd består av kvinnelige forskere, professorer, overleger og andre fagpersoner som representerer betydelig bredde innen kvinnehelse. De skal være våre rådgivere i forhold til vår visjon og gi anbefalinger om helseområder vi skal gi støtte til i form av den årlige Forskerprisen og Inspirasjonsprisen.  Les mer her

 

Ambassadører

Kjente kvinner som gjennom egne helseerfaringer brenner for å spre kunnskap om kvinnehelse er våre ambassadører. Du vil treffe mange av dem på våre seminarer, både som foredragsholdere og tilhørere  på lik linje med deg. Våre seminarer er åpne for alle kvinner og sprer på den måten kunnskap om kvinnehelse til de som vil lære mer om forebygging, behandling og forskningsnytt innen kvinnerelaterte helseutfordringer. Les mer her

 

1,6 millionerklubben har dette som viktige fokusområder:

  • Innføring av kvinneperspektivet som obligatorisk del av medisinsk forskning og utdanning
  • Holistisk syn på kvinnehelse / sammenhengen mellom kropp og sjel
  • Styrking av kvinners status, samt kunnskap om egen helse og forebyggende helse
  • Internasjonalt samarbeid og nettverk for alle kvinner uansett etnisk bakgrunn og alder
  • Påvirkning av politikere / beslutningstakere til bredere satsing innen kvinners helse
  • Engasjement innen miljøspørsmål som angår alle mennesker
  • Kultur som inspirasjon for å styrke helsen

 

Vi ønsker deg velkommen som medlem!