Unni Lindell

Hvorfor ble du ambassadør for 1,6 millionerklubben?

For meg er det viktig å få med resurssvake kvinner også, det er vel de som trenger mest å bli kjent med andre, lære og bidra med spennende vinklinger på kvinneliv generelt. Jeg mener vi alle bør gjøre en innsats rundt dette. Hva med å ha en «inviter med en du tror trenger det» kveld?

 

Hvordan vil du bidra videre i 1,6 millionerklubben?

Som ambassadør er det viktig for meg å fortelle om klubben, gå «forbi» klubbnavnet,  som jo gjør at folk ikke helt forstår at dette er en helseklubb som tar for seg alle aspekter ved et kvinneliv. Jeg vil jobbe for at flere ressurssvake kvinner blir med oss. De trenger oss og vi trenger dem.