Forskerprisen 2023 går til seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder for forskningsprosjekt innen nevrologi, Maren Ranhoff Hov. Hun har bygget opp et fagfelt for vurdering av akutt hjernesykdom i ambulansetjenesten.

I et forskningsprosjekt er det spesialutviklet en app som gjør at ambulansearbeidere kan foreta de samme undersøkelsene som slaglegene, og stille slagdiagnose allerede i ambulansen. Hun er også prosjektleder for forskningsprosjektet GameStroke, der ambulansearbeidere bruker spill for å trene på å undersøke slagpasienter.

Hennes forskning dreier seg om prehospital hjerneslagdiagnostikk. For som vi vet er tid helt avgjørende ved slag. I doktorgradsavhandlingen forsket hun på Norges eneste spesialbygde slagambulanse utstyrt med CT-maskin. Gjennom dette arbeidet har hun også bidratt til økt fokus på kjønnsforskjeller ved akutt hjerneslag og behov for ny kunnskap.

Vårt formål og visjon er: «Vi skal bidra til bedre vilkår for kvinnehelse gjennom kunnskapsdeling og støtte til forskning.» Derfor deler vi ut Forskerprisen hvert år. Prisen går til en kvinnelig forsker som har kommet med banebrytende resultater i sin forskning på sykdommer som primært rammer kvinner.

Forskerprisen er på 100 000 kroner og prisutdelingen vil skje på Nyttårsseminaret den 15. Januar 2024.

Klikk her for å se tidligere utdelte forskerpriser.