Anne-Lise Boerresen-Dale, Solveig Melbye og Gerd Helene Kjos

Anne-Lise Børresen-Dale sammen med styreleder Solveig Melbye og seminaransvarlig Gerd Helene Kjos.

«For Kvinners helse 1,6 Norge» delte ut kr 25.000 til professor og kreftforsker Anne-Lise Børresen-Dale og cand.med. Kristin Valborg Reinertsen, Institutt for klinisk medisin, Kreft- og kirurgiklinikken OUS. De fikk prisen for sin forskning på senskader etter strålebehandling ved brystkreft.