Sponsorer/samarbeidspartnere som bidrar til klubbens drift og aktiviteter

Astellas
Mehfel
Isbre
Thon Hotels