18.oktober Lade gaard Trondheim

1,6miilionerklubben har invitert Rosa sløyfe og Wenche Myhre.

Dagens tema er brystkreft.

Mona Irene Pedersen, leder av brystkreftforeningen I Trondheim, orienterer om Rosa sløyfeaksjonen .
Hun vil også være dagens brukerstemme.

Anna Mary Bofin, professor i patologi, vil holde foredrag med overskriften:

«Hvordan brystkreftsvulster fra tidligere tider kan gi kunnskap i dag”

“Breast Cancer Subtypes” er en forskningsgruppe som forsøker å finne ny kunnskap om risikofaktorer og prognose ved brystkreft. De er en sammensatt gruppe som omfatter patologer, epidemiologer og bryst- og endokrinkirurger i tillegg til erfarne laboratorieingeniører. Deres hovedmål er å reklassifisere brystkreft i presise subtyper som forteller mer om den enkelte kvinners prognose.
Det blir satt av tid til spørsmål etter foredraget.

Pause: Salg av Rosa sløyfe og røde sko- pins. Det blir satt fram frukt, vann, kaffe og te.

Wenche Myhre vår ambassadør, vil holde et “Musikalsk foredrag

 

27.november Bristol.

Med bl.andre Bjørg Thorhaldsdottir og Isa Gericke.

Utdeling av forskerprisen 2017