Styret

Styret for 1,6 millionerklubben, Norge

Ajourført etter generalforsamlingen 2018

Fra venstre:                                                                                                                                                                                                         Vigdis Lamberg, Elisabeth Henriksson, Grete B Corwin, Gro Elisabet Sille, Alexandra Throne-Holst,

Ingalill Sandal, Gerd Helene Kjos og Kristina B. Fagerli. Varamedlem Tove M Taalesen var ikke

tilstede ved fotografering.

portrett.2

Gerd Helene Kjos, styreleder

Skøyenstubben 8, 0375 Oslo
Mobil: 926 34 433
gerdkjos@hotmail.com