Medisinsk Fagråd

Vårt Medisinske fagråd består av kvinnelige forskere,professorer,overleger og fagpersoner som representerer betydelig bredde innen kvinnehelse. De skal være våre rådgivere i forhold til foreningens fokusområder og gi anbefalinger om helseområder foreningen skal gi støtte til ,i form av den årlige Forskerpris og inspirasjonspris.

Anne-Lise Børresen-Dale PhD
Professor og kreftforsker.
Departmentof Cancer Genetic,Institute for research, Oslo University Hospital,The Norwegian Radiumhospital and institute for Clinical Medisine , Faculty of Medicine, University of Oslo

Mette Haase Moen PhD
Professor emeritus, gynokolog NTNU

Anette Hylen Ranhoff
Professor i geriatri ved UiB, Dr.med.og spesialist i indremedisin og geriatri. Overlege ved Diakonhjemmets sykehus i Oslo.

Sigrun Halvorsen
MD, PhD, FESC, Professor and Head of Cardiology at Oslo University Hospital,Ullevål

Maja-Lisa Løchen PhD
Professor i forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. Spesialist i indremedisin og hjertemedisin, overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Mari-Liis Kaljusto PhD
Førsteamanuensis på Thoraxkirurgisk avd. Ullevål universitets sykehus. Spesialist i Hjerte og Hjerte-kar sykdommer.

Nina Willumsen
Dr Med.Spesialist i gynokologi og obstetikk.
Grynder og leder av Willumsen Kvinneklinikken.

Gunhild Stordalen PhD
Lege og grunnlegger og leder av The Stordalen Foundation, styreleder i EAT og leder av GreeNudge

Asbjørg Stray Pedersen
MD. PhD ,overlege / forsker ,spesialist Medisinsk Genetikk.
Nyfødtscreening, Barneklinikken, Rikshospitalet.

Hanne Dagfinrud
Professor i fysioterapi, Spesialist i Rheumatiske lidelser , UiO og Diakonhjemmet sykehus.

Ingrid Os PhD
Professor, Nyremedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Emily Burger
PhD, Research Fellow .Have position with both University in Oslo Helseledelse og helse økonomi, and Harvard TH Chari school for public health.
Forsker på vaksinen mot livmorhalskreft.

Mette Elise Estensen
PhD, Overlege ved kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet.
Spesialist , Hjertesykdom i svangerskapet.

Gunhild Lien
Overlege PhD, revmatologi. Osteoporose ekspert, Diakonhjemmet.

Bernadette Kumar Johannessen PhD
Lege og Direktør Nasjonalt Kompetansesenter for minoritetskvinners helsetilstand

Marie Svedberg
Jordmor og dgl.leder for Jordmorsenteret.