Medisinsk Fagråd

Vårt Medisinske fagråd består av kvinnelige forskere,professorer,overleger og fagpersoner som representerer betydelig bredde innen kvinnehelse. De skal være våre rådgivere i forhold til foreningens fokusområder og gi anbefalinger om helseområder foreningen skal gi støtte til ,i   form av den årlige Forskerpris og inspirasjonspris.

Anne-Lise Børresen-Dale PhD
Professor og kreftforsker.

Mette Haase Moen PhD
Professor emeritus, gynokolog NTNU

Anette Hylen Ranhoff
Professor i geriatri ved UiB, Dr.med.og spesialist i indremedisin og geriatri. Overlege ved Diakonhjemmets sykehus i Oslo.

Ingrid Os PhD
Professor, Nyremedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Gunhild Stordalen PhD
Lege og grunnlegger og leder av The Stordalen Foundation, styreleder i EAT og leder av GreeNudge

Bernadette Kumar Johannessen PhD
Lege og Direktør Nasjonalt Kompetansesenter for minoritetskvinners helsetilstand

Mari-Liis Kaljusto PhD
Førsteamanuensis på Thoraxkirurgisk avd. Ullevål universitets sykehus. Spesialist i Hjerte og Hjerte-kar sykdommer.

Unni Syversen PhD
Professor og overlege ved endokrinologisk avdeling, St. Olavs Hospital Trondheim

Maja-Lisa Løchen PhD
Professor i forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. Spesialist i indremedisin og hjertemedisin, overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge