Formål og visjon

I Norge er 1,6 millioner kvinner over 25 år, og det er disse vi henvender oss til. Vi fokuserer på kvinnehelse. Det er nødvendig, ettersom mye av helseforskning foregår på menns premisser. Blant annet har kvinner og menn forskjellig symptomer på hjerte-infarkt, noe som man ikke visste før inntil nylig.

Benskjørhet er også en lidelse særlig nordiske kvinner er utsatt for, og som det bør forskes mer på. Det finnes apparater som måler tettheten i bensubstansen, men disse apparatene er ikke tilgjengelig for alle. Vi kan forebygge ved å vite på et tidligere tidspunkt hvordan tilstanden er. Blant annet, er det slike ting vi skal arbeide for. Brystkreft, migrene, stress og psykisk helse er andre viktige områder vi tar opp.

1,6 millionerklubben Norge er en søsterorganisasjon til den Svenske organisasjonen, som i dag er den største kvinneorganisasjonen i Sverige, med 34000 medlemmer. Den ble startet i 1998 av Alexandra Charles. I Norge har vi holdt på siden 2010 og nærmer oss 900 medlemmer . Nå dannes en paraplyorganisasjon med sete i Brussel , med søster organisasjoner fra Danmark, Finland, Tyskland , St. Petersburg og Belgia.

I Norge har vi en “Ambassadør gruppe” med kvinner som Wenche Myhre, Mari Maurstad, Toppen Beck, Liv-Grethe Poiree, Unni Lindell og Elisabeth Andreasson. Vi har også en sterk “Helsefaglig gruppe”, bestående av våre ypperste kvinnelige forskere, professorer og overleger innen mange fagfelt. Komplementærmedisinen er også godt representert.

Organisasjonen holder hyppige seminarer, og gir på den måten kunnskap om kvinnehelse til grasrota.

Vi forsøker å tenke nytt. Helse dreier seg ikke bare om sykdom, men også livskvalitet i form av kunst og kultur, mosjon, reiser og god mat.

Det å ha det bra, er forebyggende!

Viktige fokusområder:

  • Innføring av kvinneperspektivet som obligatorisk del av medisinsk forskning og utdanning
  • Holistisk syn på kvinnehelse / sammenhengen mellom kropp og sjel
  • Styrking av kvinners status, samt kunnskap om egen helse og forebyggende helse
  • Internasjonalt samarbeid og nettverk for alle kvinner uansett etnisk bakgrunn og alder
  • Påvirkning av politikere / beslutningstakere til bredere satsing innen kvinners helse
  • Engasjement innen miljøspørsmål som angår alle mennesker
  • Kultur som inspirasjon for å styrke helsen

Vi ønsker deg velkommen som medlem!