Sammen for kvinners helse

Vårt formål er å spre objektiv informasjon om kvinners helse, og ha fokus på mer forskning på kvinnerelaterte lidelser, samt forbedre kvinners livskvalitet basert på økt kunnskap og styrket helse.

Les mer…

 

Arendal

Arendal

Velkommen til årets første seminar i Arendal Tirsdag 14. februar

«Diabetes – Stoffskifte»: Hva bør kvinner vite om dette? v/ Overlege – medisinsk avdeling – Marianne Høglund, SSHF. Arendal «Kvinneføtter»: v/ Ortoped og overlege Cecilie Lunden Gundersen. SSHF. Arendal. Kort orientering om organisasjonen For Kvinners Helse 1,6 Norge, og neste møte i avdeling Arendal. Ta med venner og bekjente alle er velkomne!

Les mer…

 

gerd-kjos-nyttar-2017

Gjerd Helene Kjos

Nyttårshilsen

Vi ønsker dere alle et godt nytt år med noen ord fra vår leder Gerd Helene Kjos:

“Jeg tenner et lys for alle som har misten sine kjære
Jeg tenner et lys for alle som ligger syke.
Jeg tenner et lys for alle som strever og flykter fra krig og vold.
Jeg tenner et lys for håp om fred på jord .”

Gerd Helene Kjos

 

Anne Rita Øksengård

Anne Rita Øksengård

Juleseminar på Bristol 29. november 2016

Over 100 vakre kvinner var med på vårt juleseminar på Bristol i år. Vi ble loset trygt igjennom en innholdsrik kveld av vår leder Gerd Kjos. Vår ambassadør Hanne Kristin Rohde holdt et interessant, personlig og aktuelt foredrag.

Kveldens høydepunkt er å dele ut Inspirasjonsprisen og Forskerprisen. Kathy Ainul Møen vant Inspirasjonsprisen. Anne Rita Øksengård, som holdt et interessant foredrag om sin forskning innen demens vant Forskerprisen 2016.

Les mer…

 

 

Gerd Kjos valgt til ny leder

På årsmøtet 25. mai ble Gerd Kjos valgt som ny leder etter 6 år som nestleder og styret ble styrket med to nye medlemmer: Tove M. Taalesen og Ann Elin Schüssel.

Det nye styret fra venstre: Harriet Gillberg, Grete Corwin, Mona Hartmann, Ann Elin Schüssel, Gerd Kjos, Tove Taalesen og Randi Huth Rogne.

Det nye styret, fra venstre: Harriet Gillberg, Grete Corwin, Mona Hartmann, Ann Elin Schüssel, Gerd Kjos, Tove Taalesen og Randi Huth Rogne.

 

Norwegian-737Verv medlemmer og vinn en flyreise for 2!

Styret ønsker å sette fokus på å øke medlemstallet og utfordrer medlemmene til å bli med på en vervekampanje. Det er 1,6 millioner kvinner over 25 år i Norge, så det er mange å ta av. Se deg rundt blant venner, kolleger, familie og alle andre du treffer både i sosiale sammenheng og i forretningslivet. Inviterer dem inn i vårt fellesskap og bli med på å styrke vår organisasjon. Vinneren av flyreisen går til den som verver flest medlemmer. Premien blir delt ut på vårt juletreff på Bristol.

 

 


 

Camilla Stoltenberg, Anne Kristine Bergem og Jeanne Mette Goderstad

Camilla Stoltenberg, Anne Kristine Bergem og Jeanne Mette Goderstad

Psykisk helse – tema for Arendalsuka 2016

Vi i 1,6 Norge ønsket med Arendalsuka å utfordre helsefaglige og politiske miljøer på områder innen kvinnehelse som vi mener trenger spesiell fokus og debatt.

Hvordan kan kvinner med psykiske utfordringer få bedre hjelp? Hvem har ansvar for hva i helsevesenet. Hva er arbeidsgivers og kvinnens eget ansvar? Og hvordan forebygge for– kort og langvarig sykemelding?”

Les mer…

 

Sidsel Schwabe-Hansen og Jeanne-Mette Goderstad

Sidsel Schwabe-Hansen og Jeanne-Mette Goderstad

Vellykket seminar i Arendal

Vår nystartede lokalavdeling i Arendal arrangerte 18.februar et vellykket seminar med meget engasjerte foredragsholdere og et spørrelystent publikum. I alt 40 personer var til stede på seminaret, og det er tydelig at kvinnehelse er et populært tema. Foredragsholdere var lege Astrid Helene Liavaag og lege Jaenne- Mette Goderstad, begge ansatt ved Gyn-/Føde-avdelingen på Sørlandets sykehus Arendal. Tema for seminaret var følgende: Hva er så spesielt med damer? Nyttig å vite om underlivet. Råd fra gynekologen. Den fine overgangsalderen. Kreft i underlivet. Hvordan unngå, oppdage og leve med?

Les mer…

 

Lokalstyret i Trondheim

Lokalstyret i Trondheim

Nok et vellykket seminar i Trondheim

Kveldens seminar besto av tre forelesere: Førsteamanuensis og overlege ved St. Olavs Hospital, Brita Pukstad, foreleste om ”Kvinnehuden forteller sin egen historie ved å eldes.” Professor og gynekolog, NTNU Trondheim, Elisabeth Darj fortalte om sitt arbeid med Kvinnehelse i u-land. Designer Lise Skjåk Bræk avsluttet kveldens seminar med foredraget “Klær som språk”.

Les mer…

 

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng

Fullsatt festaften i regi av For kvinners helse 1,6Norge

fotograf: Karoline G. Herlofsen

Med pomp og prakt arrangerte For kvinners helse 1,6Norge sin årlige festaften 25. november i Den Mauriske sal på Hotell Bristol i Oslo. En fullsatt sal med festkledde damer var klare for et lite avbrekk i en travel førjulstid. Leder Solveig Melbye ønsket velkommen til en kveld med spennende program med faglig påfyll og inspirasjon, samt god mat og drikke. Prinsesse Märtha Louise var kveldens store attraksjon.

Les mer…

 

Dr. Hilde Heger

Dr. Hilde Heger

Multippel sklerose og katarakt (grå stær)

Årets første seminar i regi av For kvinners helse, 1.6Norge 26.01.16 hadde fokus på to sykdommer som rammer mange: Multippel sklerose (MS) og katarakt (grå stær). Dobbelt så mange kvinner som menn rammes av MS og flere kvinner enn menn behandles for katarakt. Fra et kvinneperspektiv er således begge sykdommer aktuelle.

Les mer…

 

Forsker pris 2015 til Inger Thune og Katariina Laine

For Kvinners Helse 1,6 Norge, delte ut kr.25000,- til Professor og overlege Inger Thune ved Oslo Universitets sykehus, for sin forskning på betydningen av aktivitet og trening både under og etter behandling av brystkreft. Vi delte også ut kr.25000,- til cand,med.og overlege Kathariina Laine, ved Kvinneklinikken ved Ullevål, og institutt for klinisk medisin og spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Les mer spennende artikler av dem på Google.

Begge prisvinnerne vil komme og holde foredrag på et av våre seminarer senere i høst.

Solveig Melbye, Kathariina Laine, Inger Thune og Gerd Helene Kjos

Solveig Melbye, Kathariina Laine, Inger Thune og Gerd Helene Kjos. Fotograf: Karoline G. Herlofsen